Förebygga skador orsakade av opioider och förbättra patientsäkerheten.