Öka patienters medvetenhet om opioider och andningsdepression.