Stoppa opioidinducerad
andningsdepression
innan den startar.